facebook youtube-iconloga

Dlaczego muzyka?

MUZYKA JEST NAPRAWDĘ DLA WSZYSTKICH!

Dlaczego muzyka?
Muzyka jest dobrem , które wzbogaca nasze życie, podnosi jego jakość, jest wspaniałym językiem komunikowania między ludźmi, daje poczucie szczęścia i piękna, przynosi dobrą energię i przyjaźń, buduje sukcesy życiowe look at this website.

Dbając o rozwój muzyczny dzieci budujemy kapitał kreatywny Polaków I spójność społeczną! 
Wiele aktualnych badań naukowych na świecie potwierdza to, co wiadomo od starożytności – muzykowanie wpływa pozytywnie na rozwój i edukację młodych pokoleń, a gra na instrumentach funduje lepszą sprawność psychofizyczną w wieku podeszłym. Nauka muzyki jest katalizatorem wszechstronnego rozwoju i potencjału edukacyjnego dzieci, stwarza szansę na wspaniałą, przyjazną profilaktykę społeczną. Musi zaistnieć tylko jeden warunek:
środowisko domowe i szkolne powinno zadbać o rozwój słuchu muzycznego. 

98% ludzi na świecie rodzi się ze zdolnościami muzycznymi wystarczającymi do tego, aby czysto śpiewać i muzykować. Rozwój słuchu muzycznego zaczyna się w okresie prenatalnym, jest najintensywniejszy w pierwszych latach, a ulega zahamowaniu już koło 9 roku życia. Prawidłowy rozwój muzyczny owocuje czystym śpiewem i radością grania na instrumentach, te zaś przynoszą: rozwój zdolności poznawczych, umiejętności myślenia abstrakcyjnego, rozwój pamięci, wyobraźni i kreatywności, zdolności językowych i matematycznych, lepszy rozwój osobowościowy, integrację emocjonalną, umiejętności komunikacji i współpracy, dobre wyniki w nauce, sukces życiowy.

W muzyce ważne jest czyste i zgodne brzmienie, wspólne poczucie tonacji i czasu, które warto osiągnąć dla wspólnego sukcesu i satysfakcji. Zespołowe śpiewanie i granie uczy koncentracji, rzetelności i wzajemnego szacunku i współpracy, tak potrzebnych naszemu społeczeństwu. 

Konieczne jest porozumienie wszystkich środowisk mających wpływ na polską edukację wokół wyzwania jakim jest powszechny dostęp wszystkich dzieci do nauki muzyki. Wszystkich nie tylko tych najzdolniejszych. 

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich działa na rzecz muzykalności Polaków. Pomagamy rodzicom, opiekunom i władzom oświatowym zrozumieć na czym polega i czemu służy rozwój muzyczny dzieci i młodzieży. Działamy na rzecz zmian systemowych w oświacie, które sprawią, że polskie dzieci, tak jak ich rówieśnicy w większości krajów cywilizowanych będą mogły cieszyć się graniem na instrumentach i muzykowaniem zespołowym. Służą temu : Smykofonia, Akcja Labirynt, publikacje poświęcone edukacji kulturalnej i diagnozie powszechnej edukacji muzycznej w Polsce oraz wiele innych zadań podejmowanych przez naszą organizację.

www.muzykajest.pl

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl