Badanie: Muzykowanie w Polsce

Zdjęcie z warsztatów artystycznych Lutoschool, realizowanych przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich w 2013 roku; foto Krzysztof GajewskiMuzykowanie jest jedną z aktywności człowieka w obrębie szeroko pojętej kultury muzycznej. W wąskim rozumieniu pojęcie to odnosi się do wszelkich form amatorskiego uprawiania muzyki (szczególnie instrumentalnej) dla przyjemności. W ramach tego projektu przyjęto szersze ujęcie tego zjawiska, które w obręb muzykowania, poza grą na instrumentach zalicza też śpiewanie oraz wszelkie formy aktywności muzycznej, mające bardziej zorganizowanych charakter (jak np. chór, zespół muzyczny itd.). Istotą muzykowania jest w tym znaczeniu każde działanie człowieka, związana z wykonywaniem przez niego w jakikolwiek sposób muzyki, przy użyciu dostępnych mu instrumentów, w tym własnego głosu. Muzykowanie jest więc formą refleksyjnego uczestnictwa w kulturze, w ramach której jednostka realizuje się jednocześnie jako twórca i odbiorca kultury.

Istotą i głównym celem badania jest poznanie podstawowych form aktywności muzycznych Polaków. W szczególności badaniu poddane zostaną: praktyka gry na instrumentach muzycznych oraz śpiewanie (na potrzeby tego projektu nazywane muzykowaniem). Uzyskane wyniki umożliwią ocenę umuzykalnienia polskiego społeczeństwa w wybranych aspektach oraz diagnozę, która może stać się podstawą budowania właściwej strategii reformowania edukacji kulturalnej i artystycznej w dziedzinie muzyki, tworzenia warunków dla “nieprofesjonalnej” aktywności muzycznej i rozwoju uczestnictwa w kulturze muzycznej.

Badanie przyniesie wiedzę o indywidualnych doświadczeniach jednostki, nabytych w różnych kontekstach życia codziennego, o potrzebach muzycznych, a także o roli instytucji w rozwoju kompetencji muzycznych naszego społeczeństwa.

Partnerzy projektu

partners