Muzykowanie w Polsce. Raport

Muzykowanie-raportRaport niniejszy jest jedną z pierwszych prób przyjrzenia się w szerszej skali praktykom muzycznym Polaków. Podstawą jego opracowania były badania, przeprowadzone na przełomie 2013 i 2014 roku, na próbie reprezentatywnej, obejmującej grupy wiekowe pomiędzy 15. a 75. rokiem życia, a także na celowo dobranej próbie osób muzykujących.

Badanie wykazało, że jedynie 6,9% badanych określa muzykę i powiązane z nią aktywności jako coś, co nie odgrywa w ich życiu zbyt istotnej roli. Dla miażdżącej większości polskiego społeczeństwa muzyka jest czymś znaczącym, czymś, co pełni w życiu ważną i wyraźnie określoną rolę. Badania zdają się też wskazywać, że ów muzyczny świat własny respondentów charakteryzuje znaczące zróżnicowanie w zależności od wieku, płci, doświadczeń i innych.

Raport sumuje doświadczenia muzyczne wielu pokoleń i prezentuje obraz niejednowymiarowy. To, co się z niego wyłania, nastraja raczej optymistycznie. Pokazuje bowiem wielość praktyk i form uczestnictwa w tej szczególnej części kultury: kulturze muzycznej. Wbrew powtarzanym obiegowo od trzech już dekad opiniom, nie jest obrazem kolejnych pokoleń „głuchych”.

Więcej: pobierz raport

 

Partnerzy projektu

partners