facebook youtube-iconloga

Założenia

Ludzie myślą, że żeby śpiewać trzeba mieć głos.
A ja mówię: żeby mieć głos trzeba śpiewać!
Ojciec Święty Jan Paweł II

 

Wszyscy umiemy mówić, bo kiedy byliśmy małymi dziećmi, nasi bliscy dużo do nas mówili. Umiemy się śmiać, bo robili co mogli, żeby nas jak najczęściej rozśmieszać. Nauczono nas chodzić i jeść łyżką. Ale nie wszystkim nam śpiewano. Naprawdę szkoda. Potencjał muzykalności ukryty jest w każdym nowo narodzonym dziecku, ale tylko nielicznym dane jest wydobyć go na światło dzienne. Chcemy powiększyć to grono. Muzyka jest dla wszystkich! Niech stanie się dla nas źródłem radości i siły.

Muzyka pozwala poznawać i wyrażać świat w sposób pełny, wielowymiarowy i sugestywny. Łączy ludzi i wzbogaca więzi społeczne. Jest sztuką uniwersalną, pomostem pomiędzy środowiskami. Powinna być dostępna dla wszystkich – bez względu na pochodzenie, doświadczenie i umiejętności.

Poprzez różnorodne działania stymulujące rozwój muzyczny dzieci chcemy obalić przesąd, że muzyka jest „tylko dla wybranych”. Uzdolnienia są miarą potencjału, ale osiągnięcia zależą od edukacji – prowadzonej w domu, w przedszkolu, w szkołach podstawowych, średnich etc. Kształcenie dzieci, oparte na rozumieniu ich indywidualności, zapewni im sukcesy, poczucie satysfakcji i wiary w siebie, zaś zorganizowanie dzieciom wolnego czasu w wielu przypadkach będzie miało oddziaływanie profilaktyczne wobec zagrożenia ze strony dysfunkcjonalnego środowiska, w jakim się często wychowujątylko

Kultura jako proces twórczy ulega stałym przemianom, zawsze jednak jej rolą jest służba wartościom, budowanie wzorów, kształtowanie i utrwalanie norm społecznych, obyczajowych, moralnych i kanonów estetycznych.

Sprawdzianem społecznej funkcji kultury jest przekładanie się jej treści i przesłań na stan świadomości społecznej, mentalności potocznej; na ład działań zbiorowych

(Przesłanie Kongresu Kultury Polskiej 2000)

Polacy są dziś społeczeństwem dalece nieumuzykalnionym, co wszyscy czujemy chyba najbardziej, kiedy zbieramy się wokół ważnych wydarzeń narodowych, sportowych, religijnych czy osobistych. Wszyscy wiemy, jak wiele do życzenia pozostawiają spontaniczne wykonania hymnu narodowego, kolęd na Boże Narodzenie, czy zwykłego ?Sto lat u cioci na imieninach żeby wymienić tylko te melodie, których pierwszą zwrotkę Polacy zwykle znają Sto lat.

A jak wielu pośród uczestników wielkich i mniejszych wydarzeń jest tych, którzy choć odczuwają szczerą potrzebę wzięcia udziału we wspólnym śpiewie, często milczą, bo wiedzą, że nie umieją…

Przywróćmy Polakom radość pięknego śpiewu.

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl