facebook youtube-iconloga

Lutofonie

LutofonieNa muzykę nigdy nie jest za wcześnie. Ani za późno! Lutofonie to cykl kameralnych koncertów w Roku Lutosławskiego w Filharmonii Szczecińskiej, adresowanych do dzieci, ich rodziców, dziadków. 

Nazwa inspirowana jest nazwiskiem wielkiego kompozytora oraz Smykofonią, czyli sezonem dla melomaluszków (wiek 0-6 lat) organizowanym przez Fundację „Muzyka jest dla wszystkich“ w Warszawie i na Mazowszu.

Główną ideą Lutofonii jest udostępnienie muzyki Witolda Lutosławskiego i przekonanie najmłodszych odbiorców i ich rodziców, iż niesie ona ze sobą piękno, emocję i zabawę. Wszystkie koncerty koncerty dostosowane są do możliwości percepcyjnych dzieci.
Specjalnie dla cyklu Lutofonie Tomasz Pokrzywiński, znany wiolonczelista, którego domeną jest muzyka dawna i współczesna, opracował 8 szczegółowych scenariuszy, wczytujących się w muzykę Lutosławskiego, zawierających rozliczne zabawy inspirowane prezentowanymi utworami. W programach znalazła się również muzyka innych kompozytorów, a także różnorodne interakcje muzyczne poprowadzone przez znane i doświadczone animatorki- Adrianę Wdziękońską i Malinę Sarnowską.
Wykonawcami Lutofonii byli muzycy Filharmonii Szczecińskiej oraz dzieci ze szkół muzycznych. 

Niezwykła formuła koncertów polega na bliskim kontakcie wykonawców i publiczności, zrezygnowaniu z tradycyjnego podziału na scenę i widownię. Dzieci i rodzice przebywają na kolorowych wykładzinach i poduszkach, co umożliwia spontaniczne reakcje i uczestniczenie w zabawach.

Doświadczenie Smykofonii i Lutofonii w przygotowywaniu koncertów dla najmłodszej i najbardziej wymagającej publiczności budowane jest we współpracy z pedagogami i psychologami muzyki, m.in. z prof. Barbarą Kamińską z Katedry Psychologii Muzyki UMFC, dr Kacprem Miklaszewskim i Wigmore Hall w Londynie.

 Sezon koncertów Lutofonie został zorganizowany przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego przy współpracy organizacyjnej Filharmonii Szczecińskiej oraz współpracy merytorycznej Fundacji Muzyka jest dla wszystkich. Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu Instytutu Muzyki i tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl