facebook youtube-iconloga

Standardy Edukacji Kulturalnej

Zainicjowała go jesienią 2008 roku Polska Rada Muzyczna, która przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała pierwszy etap programu publikując szereg założeń i propozycji dotyczących standardów edukacyjnych w dziedzinie muzyki, tańca, sztuk wizualnych, teatru i filmu. Ich autorami są związani z polskimi uczelniami naukowcy i pedagodzy, specjaliści w zakresie edukacji artystycznej.

Liczymy na to, że środowiska pedagogiczne, twórcze i naukowe określą swoją wizję edukacji kulturalnej, opartą na wiedzy i doświadczeniu, odpowiadającą wyzwaniom współczesnego świata. Chcielibyśmy też, aby polskie standardy zostały wzbogacone o doświadczenia krajów, które od lat stosują podobne rozwiązania w dziedzinie edukacji kulturalnej.

Finalna, możliwie najbardziej skondensowana wersja standardów edukacyjnych, ustalona w demokratycznym procesie dyskusji pomiędzy różnymi środowiskami artystycznymi, naukowymi, pedagogami i zainteresowaną tym tematem młodzieżą szkolną, stanowić będzie dokument, który zostanie wydany wraz z komentarzami ułatwiającymi ich wdrażanie i promocję we wszystkich instytucjach i środowiskach mających wpływ na kształt edukacji artystycznej i kulturalnej w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi standardami, opiniami na ich temat i do wzięcia udziału w dyskusji na naszym forum.

Zachęcamy do dyskusji pedagogów – praktyków, artystów, media, a nade wszystko młodzież.

Zakładamy, że proces promocji standardów zmieni postrzeganie edukacji kulturalnej przez polskie elity i przez wszystkich obywateli naszego kraju.

Postaramy się również informować Państwa o wydarzeniach związanych z tym projektem, a dzieje się coraz więcej.

Aktualnie trwają prace nad ulepszoną wersją Standardów Edukacji Muzycznej, które będą opublikowane w kwietniu 2010 roku dzięki wsparciu MKiDN.

Zapraszamy do dyskusji !!!

Projekty Standardów Edukacji Kulturalnej – materiały do dyskusji
Pliki do pobrania:

  1. standardy wstęp.pdf (64 KB)
  2. standardy edukacji filmowej i teatralnej.pdf (128 KB)
  3. standardy edukacji wizualnej.pdf (161 KB)
  4. standardy edukacji muzycznej.pdf (187 KB)
  5. standardy calość.pdf (422 KB)

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl