facebook youtube-iconloga

Projekty zrealizowane

 • Chopin Open – współorganizacja projektu edukacyjnego związanego z polską edycją Festiwalu „La folle journee” (11-13.06.2010), poświęconą Fryderykowi Chopinowi; Głównymi organizatorami są Orkiestra Sinfonia Varsovia i Fundacja „Ogrody Muzyczne”.
 • Kolory i słowa – I edycja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Chopin 2040”; listopad/ grudzień 2009, UMFC, MCKiS, Fundacja Atelier.
 • Rodzinne happeningi muzyczne – na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina (w 2006, 2007 (ok.2500 uczestników) i 2008 (ok. 2000 uczestników); w Teatrze Małym (2006) i w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej (2007).
 • Muzykus – program wsparcia dla edukacji muzycznej w Ogniskach Wychowawczych „Dziadek” w Warszawie (2007/2008); zajęcia muzyczne; konkurs; zakup instrumentów.
 • Muzykalne Mazowsze – program popularyzujący samorządową edukację muzyczną; Fundacja wspólnie z dr Wojciechem Jankowskim przygotowała projekt Lokalnych Centrów Muzycznych jako alternatywnej formy edukacji muzycznej. (2007/2008).
 • II Konferencja „Muzyka w polskiej szkole – rola samorządów lokalnych”, Płock 19 maja 2007 – nasza Fundacja była współorganizatorem konferencji wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które jest też wydawcą ciekawej publikacji materiałów z naszej I Konferencji (kwiecień 2006).
 • Konferencja „Powszechna edukacja muzyczna-obowiązek czy szansa?” kwiecień 2006 – konferencja zgromadziła pedagogów, muzyków, publicystów i działaczy środowiska muzycznego; jej efektem było powstanie Zespołu Ekspertów ds. edukacji muzycznej przy Polskiej Radzie Muzycznej.
 • Śpiewaj mi mamo – ogólnopolska kampania na rzecz umuzykalniania dzieci od pierwszych chwil ich życia (2006); akcja medialna , happeningi, warsztaty dla 2-latków i ich rodziców; konkurs kompozytorski na piosenkę zachęcającą do śpiewania najmłodszym.
 • Szkoła Muzyki Ludowej – projekt w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
  (2005/2007) – zajęcia dla dzieci, dorosłych, warsztaty dla nauczycieli; koncerty.

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl