facebook youtube-iconloga

Publikacje

16.09wydawnictwo_1Cyklu publikacji Nowa Edukacja Kulturalna zrealizowany został przez naszą Fundację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Kulturalna (Priorytet Obserwatorium Kultury).

Partnerem tego projektu jest Biuro Obchodów Chopin 2010, które patronuje wielu przedsięwzięciom edukacyjnym sprzyjającym lepszej recepcji muzyki Chopina i perspektywie obecności tej muzyki w świadomości Polaków. Trzeba podkreślić, że płynące od dawna i z wielu stron narzekania na stan umuzykalnienia naszego społeczeństwa są bezużyteczne, jeśli nie towarzyszą im konstruktywne pomysły i rekomendacje, przemyślany plan reformy. Potrzebne są tu działania bazowe, systemowe. Pierwszym zadaniem musi być zbadanie tego obszaru, przygotowanie założeń teoretycznych i różnorodnych programów edukacyjnych. Kultura muzyczna Polaków powinna być przy tym rozpatrywana w kontekście szerszym, dotyczącym całości edukacji kulturalnej, animacji i edukacji artystycznej- wszak nie jest wyspą, nie należą się jej szczególne prawa, choć wielu muzyków i miłośników muzyki nadal wierzy, że tak właśnie jest. Istotą projektu jest więc opracowanie i publikacja książek przynoszących pogłębione diagnozy różnych obszarów edukacji kulturalnej oraz ukazujących kierunki i możliwości zmian w tym zakresie. Chodzi tu zarówno o edukację formalną jak i nieformalną oraz incydentalną, które nabierają dziś szczególnego znaczenia, a przez wielu specjalistów postrzegane są jako nadzieja i przyszłość edukacji kulturalnej zwłaszcza wobec wyzwań związanych z kulturą popularną i wobec porażki jaką ponoszą tradycyjne metody edukacji artystycznej. Upowszechnienie wyników badań oraz propozycji naukowców i praktyków związanych z wiodącymi ośrodkami akademickimi (m.in. UJ, UMCS, UMK, UMFC, Akademie Muzyczne w Krakowie i w Katowicach) ma na celu pobudzenie rozwoju polskiej myśli pedagogicznej skierowanej na powszechną edukację w dyscyplinach artystycznych.

Celem naszego działania jest też pomoc nauczycielom i animatorom w doskonaleniu i unowocześnieniu ich pracy. Mamy nadzieję, że nasze publikacje będą pożyteczne, przyniosą bowiem znaczącą ilość materiałów o bezpośrednim znaczeniu praktycznym.

Kolejnym zadaniem jakie postawiliśmy przed sobą jest popularyzacja książek naszego cyklu przede wszystkim wśród pedagogów, w szkołach i samorządach lokalnych.Będzie to w istocie działanie na rzecz nowej edukacji kulturalnej i miejsca edukacji artystycznej w wychowaniu i nauce dzieci i młodzieży.Książki rozdawane są bezpłatnie. Mamy nadzieję, że będą obecne na konferencjach edukacyjnych, muzycznych i w bibliotekach pedagogicznych.

Liczymy na dyskusję, na ścieranie się różnych poglądów i w efekcie wypracowanie wspólnych dróg dojścia do sukcesu. Mamy nadzieję na współpracę w tej mierze z nowym Instytutem Muzyki i Tańca oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poniżej udostępniamy wszystkim zainteresowanym książkę pt „Animacja działań kulturalnych – wyzwania współczesności” przygotowaną przez środowisko specjalistów z UMCS w Lublinie.

Projekty Standardów Edukacji Kulturalnej

  1. Standardy wstęp.pdf                                        (64 KB)
  2. Standardy edukacji filmowej i teatralnej.pdf         (128 KB)
  3. Standardy edukacji wizualnej.pdf                        (161 KB)
  4. Standardy edukacji muzycznej.pdf                      (187 KB)
  5. Standardy calość.pdf                                        (422 KB)

 

Cykl  „Nowa edukacja kulturalna”

  1. Standardy edukacji muzycznej.pdf                       (200 KB)
  2. Edukacja muzyczna w Polsce.pdf                         (589 KB)
  3. Animacja działań kulturalnych                              (449 KB)

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl