facebook youtube-iconloga

Seminarium gordonowskie: nabór do 15 kwietnia

SEMINARIUM _ WERSJA INTERNETOWAW tym roku międzynarodowe seminarium gordonowskie skupione będzie wokół Marylin Lowe – reprezentantki USA z 40 letnim stażem nauczycielskim i wieloma nagrodami za wyjątkowe umiejętności pedagogiczne,  autorki metodyki uczenia się gry na fortepianie wg koncepcji prof. Edwina E. Gordona.

Warsztaty realizowane podczas Seminarium dotyczyć będą wdrożenia koncepcji uczenia się muzyki prof. Edwina E. Gordona w nauce gry na instrumentach, ale autorka czerpie również z dorobku Orffa, Kodalya, Suzuki, Boulanger, czy Dalcroze’a. 

Seminarium skierowane jest zarówno do nauczycieli pracujących z najmłodszymi, jak i osobami w każdym wieku, prowadzących edukacją grupową oraz indywidualną. 

Marylin Lowe stworzyła wraz z prof. Edwinem E. Gordonem (profesor w stanie spoczynku University of South Carolina, USA) publikację Music Moves for Piano do nauki gry na fortepianie. Jest to sekwencyjny proces uczenia się, który prowadzi studenta do słyszenia muzyki ze zrozumieniem. Proces uczenia jest adekwatny do nauki języka, a model wygląda  następująco: słuchanie, mówienie/wykonanie, myślenie/improwizacja, czytanie i pisanie.

Uczestnicy seminarium zdobędą wiedzę wiedzę na temat kierowania procesem nabywania umiejętności instrumentalnych poprzez:

 słuchanie muzyki ze zrozumieniem – myślenie o muzyce w kontekście metrum i tonalności;

 śpiewania i grania ze słuchu;

 grania z techniczną łatwością oraz wolnością od napięć mięśniowych;

 improwizacji, transpozycji i harmonizacji;

 kompozycji, aranżacji, czytania i zapisywania muzyki i akompaniamentu.

Ponadto podczas seminarium prezentowane będą wypracowane w projekcie MUZOPOLIS osiągnięcia i trudności związane z edukacją instrumentalną w pozaformalnym kształceniu, prowadzoną na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w różnorodnych grupach wiekowych. Dotychczas uruchomione zostały zajęcia umuzykalniające dla dzieci do lat 3, uczenie się gry na instrumentach smyczkowych i klawiszowych oraz  chór gospel. Ponadto swoim doświadczeniem podzielą się absolwenci kursów i seminariów gordonowskich.

Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie:  Uczenie się gry na instrumentach

Akademia Muzyczna we Wrocławiu, 1-2 maja 2014 (od 9.00 – 18.00)

Nabór do 15 kwietnia! 

Do pobrania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Strona internetowa Organizatora:  Fundacji Kreatywnej Edukacji.

 

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl