facebook youtube-iconloga

Świąteczna sesja muzyczna na Placu Hallera

Świąteczna sesja muzyczna na Placu Hallera

W świetlicy miała miejsce sesja muzyczna z muzykami trio stroikowego. Artyści spędzili w świetlicy czas na prezentacji instrumentów dętych, na których grają (fagot, klarnet, obój) oraz wspólnej próbie utworów, które dzieci przygotowywały na zajęciach. Efekty wspólnej pracy zostały tego samego dnia zaprezentowane na koncercie dzieci i zaproszonych muzyków dla wszystkich wychowanków świetlicy i opiekunów podczas spotkania wigilijnego. Koncert nobilitował najzdolniejszych uczniów, ale też miał formę interaktywną – wlączał publiczność do muzykowania w formie grania na perkusjonaliach, rytmicznego klaskania i śpiewania.

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl