facebook youtube-iconloga

Współpraca

Jeżeli interesujesz się muzyką, edukacją muzyczną, animacją  kultury, chcesz zdobyć doświadczenie w organizacji przedsięwzięć kulturalnych, jesteś osobą zaangażowaną, pomysłową, lubisz działać – działaj z Fundacją Muzyka jest dla wszystkich. Ponadto do współpracy zapraszamy muzyków, ekspertów, dziennikarzy oraz każdego, kto swoim działaniem chciałby włączyć się w realizację celów Fundacji Muzyka jest dla wszystkich.

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich oferuje różnorodność działań, pracę w przyjaznym, niezwykle kreatywnym i doświadczonym zespole, możliwość realizacji własnych pomysłów, zaświadczenie o wolontariacie a także dodatkowe referencje dla osób szczególnie wyróżniających się. Wolontariat realizowany jest w dowolnym  zakresie i wymiarze godzin, poprzedzony ustaleniami między wolontariuszem a opiekunem wolontariatu, opisanymi w umowie wolontariackiej.

ZAPRASZAMY PRAKTYKANTÓW DO DZIAŁAŃ:
Zapraszamy praktykantów do działań w Fundacji opartych na ofercie wolontariatu a także wykraczających poza nią.
Praktykanci realizują działania uzgodnione w porozumieniu Fundacji z uczelnią. Opiekun praktyk ze strony Fundacji sugeruje organizację działań, uwzględniając charakter i godzinowy wymiar praktyk.

OFERTA WOLONTARIATU:
Zapraszamy chętnych; młodzież, studentów, dorosłych i emerytów, do współpracy z Fundacją Muzyka jest dla wszystkich w ramach wolontariatu:

•    Wolontariat w projekcie SMYKOFONIA
informacja, pomoc w organizacji prób muzyków Smykofonii oraz koncertów, sprzedaż biletów, asystowanie Animatorowi prowadzącemu koncert

•    Wolontariat w projekcie AKCJA LABIRYNT
-pomoc koordynacyjna warsztatów dla nauczycieli, organizacja zapisów, 
-pomoc techniczna w instalacji scenografii warsztatów dla dzieci,
-koordynacja grup uczestniczących w warsztatach dla dzieci, obsługa instalacji multimedialnych, animowanie dzieci w przerwach między warsztatami, obsługa techniczna warsztatów, dokumentacja warsztatów

•    Wolontariat w projekcie ŚPIEWAJ MI MAMO
    -uzupełnianie portalu Śpiewaj mi mamo o sugerowane treści, 
    -pomoc organizacyjna przy ewentualnych koncertach/nagraniach
    -zdobywanie środków na realizację projektu badawczego

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA DLA WOLONTARIUSZA/PRAKTYKANTA

 

KONTAKT:
katarzyna.konciak@muzykajest.pl

Już wkrótce na naszej stronie znajdziecie bardziej szczegółową ofertę wolontariatu, stażu i praktyk. Zapraszamy!

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl