facebook youtube-iconloga

Akcja Labirynt

Akcja Labirynt to kompleksowe artystyczne działania, łączące twórczy potencjał dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz młodych warszawskich artystów. Głównym celem projektu jest zainteresowanie uczniów aktywnością twórczą, eksperymentowaniem, podnoszeniem kompetencji artystycznych, zwłaszcza muzycznych. Dialog z dziecięcą i młodzieżową wyobraźnią realizowany jest poprzez zabawę, perfomance, improwizacje, wprowadzanie w arkana sztuki historycznej i współczesnej przy poszanowaniu potrzeb i zainteresowań uczestników.

Elementy programu
1.Warsztaty dla nauczycieli, skierowane również do przyszłych nauczycieli czyli studentów

2.Warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych – kilkadziesiąt jednodniowych warsztatów artystycznych, realizowanych przy ulicy Grochowskiej 272 – dawnym Instytucie Weterynarii – obecnej siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia. 

3.Konkurs „Minutowa piosenka klasowa” – szkolny klip muzyczny – ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, polegający na stworzeniu i nagraniu krótkich piosenek, z których najlepsze prezentowane są na stronie internetowej www.akcjalabirynt.pl. Nagrodami w konkursie są instrumenty muzyczne. Twórcami piosenek mogą być zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

4. Akcja animacyjna – w każdej edycji akcja dotyczy innego tematu, różnych dziedzin i zagadnień, związanych z kulturą i sztuką oraz animacją i edukacją muzyczną;

W 2011 roku Akcja Labirynt otrzymała I nagrodę w kategorii organizacji pozarządowych w konkursie na najciekawszy projekt edukacji kulturalnej w II Edycji Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej 2011. W pierwszej edycji Akcji Labirynt w 2010 roku wzięło udział ponad dwa i pół tysiąca dzieci z warszawskich szkół podstawowych . W 2011 liczba ta sięgnęła niemal czterech tysięcy.

Organizatorem Akcji Labirynt jest Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich” . Patronuje artystyczne Orkiestra Sinfonia Varsovia. Wieloletnimi partnerami są m.in. Mazowiecki Centrum Kultury i Sztuki oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Program stowarzyszony jest z Międzynarodowym Festiwalem „La Folle Journée”, który gościł w Polsce już po raz 3, począwszy od 2010 roku. Festiwal ten jest znaną na świecie imprezą, odbywającą się w Nantes, Rio de Janeiro, Bilbao i Tokio. Od lat aktywnie bierze w nim udział Orkiestra Sinfonia Varsovia, która jest głównym organizatorem jego polskiej edycji wraz z Fundacją „Ogrody Muzyczne”.

Strona projektu: www.akcjalabirynt.pl

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl