facebook youtube-iconloga

Nieformalna edukacja muzyczna w Polsce

Animatorów, muzyków, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych polską, nieformalną edukacją muzyczną zapraszamy do współtworzenia bazy wiedzy poświęconej inicjatywom dziejącym się poza systemami oświaty i szkolnictwa muzycznego lub na styku z nimi. Rzecz warta refleksji i dyskusji diflucan generic online. Widzimy potrzebę opisu, diagnozy barier i sukcesów w tym obszarze, aby wspólnie poszukać najlepszych sposobów na wykorzystanie potencjałów tkwiących w ludziach i miejscach. Na naszej stronie publikować będziemy teksty poświęcone nieformalnej edukacji muzycznej w Polsce i na świecie. Zapraszamy do przysyłania opisów ciekawych, pozasystemowych inicjatyw, dobrych praktyk, zwłaszcza tych które zakładają proces edukacyjny, są innowacyjne i efektywne. Publikować tu będziemy także ciekawe felietony i  wywiady z osobowościami aktywnymi na tym polu.

Mamy nadzieję, że dyskusja o dobrej edukacji muzycznej przyczyni się do wykrystalizowania głównych standardów, które będą przyświecać wszystkim podmiotom działającym na tej scenie. Nasza nieformalna wyspa edukacyjna zaczyna działać od publikacji kolejnych rozdziałów materiału stworzonego przez Violę Łabanow w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nieformalna edukacja muzyczna w Polsce. Artykuł wstępny.

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl