facebook youtube-iconloga

Zespół Ekspertów Polskiej Rady Muzycznej

Zespół Ekspertów do spraw edukacji muzycznej powołany został przez Polską Radę Muzyczną w efekcie konferencji „Powszechna edukacja muzyczna – obowiązek czy szansa?”, zorganizowanej przez naszą Fundację w 2006 roku w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Przewodniczący Rady, dr Krzysztof Knittel, znany kompozytor i improwizator, niezwykle zaangażowany w działania na rzecz edukacji muzycznej, powierzył misję tworzenia Zespołu profesorowi Andrzejowi Rakowskiemu.

Systematycznie postaramy się udostępniać w tym miejscu informacje o działaniach Zespołu.

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl