facebook youtube-iconloga

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

Fundacja na rzecz rozwijania muzykalności Polaków „Muzyka jest dla wszystkich” powstała w 2005 roku. Jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego nin profit w sferze zadań publicznych w myśl art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz. U.nr 96 poz.873].

Jej podstawowe cele to wspieranie amatorskiego muzykowania w Polsce i działanie na rzecz reform systemowych, dotyczących powszechnej edukacji muzycznej. W 2008 Fundacja Muzyka jest dla wszystkich została członkiem Polskiej Rady Muzycznej (PRM), zrzeszającej instytucje i organizacje kultury. To zaszczytne wyróżnienie związane jest ze społecznym znaczeniem edukacyjnych projektów, podejmowanych przez naszą Fundację. Walne Zgromadzenie PRM wybrało również Prezes Fundacji Violę Łabanow-Jastrząb do Zarządu PRM, powierzając jej rolę Sekretarza. W skład zarządu PRM wchodzą również dr Krzysztof Knittel (prezes), prof. Eugeniusz Knapik (wiceprezes) oraz Joanna Wnuk-Nazarowa, Grzegorz Michalski, Andrianna Poniecka-Piekutowska, Jan Kaliszewski.O działalności Polskiej Rady Muzycznej i jej Zespołu Ekspertów ds. edukacji muzycznej można przeczytać na stronie www.prm.art.pl

W ostatnich latach Fundacja zasłynęła z takich projektów animacyjnych i edukacyjnych, jak: Smykofonia – cykl koncertów dla dzieci 0-6 wraz z rodzinami oraz Akcja Labirynt 2010, 2011 i 2012. W 2011 roku Fundacja otrzymała prestiżową I nagrodę Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej za pomysł i realizację I edycji Akcji Labirynt. W  2012 roku otrzymała Głównę Nagrodę „Słoneczniki” CzasuDzieci.pl w kategorii Muzyka oraz w 2013 r. – Ulubione Miejsce Przyjazne Dzieciom w Warszawie (konkurs realizowany przez Dzielnicę Dzieci). Obie nagrody przyznane zostały w związku z realizacją projektu Smykofonia.

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl