facebook youtube-iconloga

Monika Lech

monika_lechjest absolwentką Akademii Muzycznej im propranolol pills 10mg. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ukończyła Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, specjalność teoria muzyki. Studiowała również na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki.  W kręgu jej zainteresowań leży muzyka współczesna, algorytmiczna, komputerowa. Obecnie pracuje jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w warszawskich szkołach muzycznych.

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl