facebook youtube-iconloga

Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich współpacuje ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Muzyki od chwili powstania tej niezwykle potrzebnej organizacji. Wydawane przez SNM pismo „Wychowanie Muzyczne” wielokotnie informowało o naszych projektach. Uczestniczylismy także w konferencjach metodycznych organizowanych przez SNM.

Polecamy strony internetowe: 
Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki oraz czasopisma Wychowanie Muzyczne

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl